My Ecodesign

Pytania & Odpowiedzi

KLIMATYZATORY POKOJOWE DO 12 KW

 • Czy dzisiaj istnieje lepsza klasa niż A++?
 • Czy postanowienia dyrektywy jeszcze się zmienią?
 • Dlaczego etykiety efektywności energetycznej wyglądają różnie dla różnych wytwornic ciepła?
 • Czy nowa dyrektywa ErP obowiązuje we wszystkich krajach UE, czy też istnieją skale?

KLIMATYZATORY POKOJOWE OD 12 KW

 • Czy dyrektywie podlegają także urządzenia, które zaimportowano do UE w 2017 r., ale sprzedane zostaną dopiero w 2018 r.?
 • Czy instalacje zawierające urządzenia zewnętrzne podłączone do central wentylacyjnych (z PAC-IF lub PAC-AH) także muszą spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej ekoprojektu?
 • Dlaczego w katalogach i broszurach nie są podane żadne wskaźniki sezonowej efektywności energetycznej lub SEER/SCOP?

POMPY CIEPŁA

 • Czy postanowienia dyrektywy jeszcze się zmienią?
 • Czy nowa dyrektywa ErP obowiązuje we wszystkich krajach UE, czy też istnieją okresy przejściowe?
 • Czy nowa dyrektywa ErP ma zastosowanie we wszystkich państwach UE lub czy istnieją klasyfikacje?

AGREGATY WODY LODOWEJ

 • Czy zawarte w jednym projekcie wytwornice wody lodowej mogą podlegać różnym Lot?
 • Czy tego samego urządzenia mogą dotyczyć różne warunki i przepisy z dyrektywy dotyczącej ekoprojektu?
 • Dlaczego w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej muszą być podawane inne wskaźniki niż w przypadku agregatów przemysłowych?