My Ecodesign

Dyrektywa ErP dla klimatyzatorów pokojowych

To oczywiste, dlaczego dyrektywa ErP ma zastosowanie również dla klimatyzatorów pokojowych: Technika klimatyzacyjna na stałe wpisuje się obecnie w nasze codzienne życie – w samochodzie, w biurze, czy też we własnych czterech ścianach.

Rozwój techniczny w ostatnich latach w tej dziedzinie przełożył się na znaczący postęp. Również dla nas, firmy Mitsubishi Electric, ważny jest decydujący wkład na rzecz wyższej efektywności energetycznej. Na mocy dyrektywy ErP klimatyzatory pokojowe podlegają dwóm rozporządzeniom wykonawczym — zależnie od mocy danego produktu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych

KLIMATYZATORY POKOJOWE O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++.

Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Efektywność i komfort pod lupą

Konsumenci na etykiecie energetycznej otrzymują również ważne informacje na temat emisji hałasu przez system klimatyzacji. W tym zakresie podaje się obiektywną wielkość akustyczną, wyznaczoną przez poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego i wyrażoną w decybelach.

Schalldruckpegel - Kühlen

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Schallleistungspegel - Kühlen

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Obok poziomu mocy akustycznej istotnym parametrem jest także poziom ciśnienia akustycznego. Ocena emisji hałasu na podstawie poziomu ciśnienia akustycznego ma tę zaletę, że pozwala na porównanie różnych urządzeń klimatyazacyjnych niezależnie od miejsca montażu i techniki pomiaru ciśnienia akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest często w odległości około 1 m, przy czym nowoczesne klimatyzatory Split plasują się przeciętnie na bardzo cichym poziomie wynoszącym 21 dB.

Strefy klimatyczne dla trybu grzania

Warunki klimatyczne odgrywają ważną rolę przy ocenie pomp ciepła. Na etykiecie energetycznej są one podane w trzech strefach klimatycznych: zimnej, średniej i ciepłej. Punkty pomiarowe wynoszą -7°C, 2°C, 7°C oraz 12°C. W odróżnieniu od klimatyzatorów strefy klimatyczne na etykiecie energetycznej pomp ciepła są zakodowane kolorystycznie w odcieniach koloru niebieskiego. Wszyscy producenci muszą podawać wartości dla średniej strefy użytkowania. Dane dotyczące ciepłej i zimnej strefy podawane są dobrowolnie.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
-20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

KLIMATYZATORY POKOJOWE O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++. Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Różnice w wymaganiach ErP dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych

Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze <12 kW Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze >12 kW
Rozporządzenie wykonawcze ErP 206 / 2012, obowiązuje od 2013-01-01 2281 / 2016, obowiązuje od 2018-01-01
Podział na klasy efektywności energetycznej Tak Nie
Obowiązkowa etykieta energetyczna Tak, na mocy rozporządzenia 626 / 2011 Nie
Kryterium minimalnej efektywności energetycznej SEER / SCOP ηs,c / ηs,h
Wymagania dotyczące emisji akustycznej Tak Nie
Wymagane podawanie efektywności energetycznej w dokumentach handlowych Tak Nie
Karty katalogowe muszą być swobodnie dostępne na stronie internetowej producenta Tak Tak
Chłodzenie Od 18-01-01 Od 21-01-01
ηs,c 181% 189%
SEER 4,6 4,8
Ogrzewanie Od 18-01-01 Od 21-01-01
ηs,h 133% 137%
SCOP 3,4 3,5