My Ecodesign
ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11 ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11
Die Zukunft gestalten
ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11 ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11

Nasz sposób postępowania z energią jest na etapie przemian. Również w aspekcie europejskiego ustawodawstwa. Dyrektywa ErP nakłada obowiązek jednoznacznego znakowania produktów związanych z energią (Energy-related Products).

Na niniejszych stronach objaśniamy wszystkie ważne treści Dyrektywy ErP w zakresie techniki klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Bez względu na to, czy chcesz efektywnie ogrzewać, czy też chłodzić, chętnie zaproponujemy właściwe rozwiązanie, zarówno dostosowane do potrzeb użytkownika, jak również przyjazne dla środowiska. Kształtuj z nami przyszłość!

Unia Europejska stawia ambitne cele

Unia Europejska dąży do ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu. Do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990 osiągnięte mają być ważne kamienie milowe:

20%
Mniejsze wykorzystanie energii pierwotnej
20%
Więcej energii odnawialnej
20%
Mniejsza emisja CO2

Dyrektywa ErP zwana także dyrektywą ekoprojektowania

W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Dyrektywa ErP odnosi się do produktów spełniających następujące kryteria:

  • roczny wolumen sprzedaży w UE na poziomie co najmniej 200 000 sztuk
  • poważny wpływ na środowisko naturalne
  • potencjał wyraźnego zmniejszenia szkodliwości dla środowiska racjonalnym kosztem

Od telewizorów przez lodówki po ogrzewanie i klimatyzację — te kryteria odnoszą się do wielu produktów i technologii. W celu wyznaczenia limitów dla konkretnych produktów podzielone są one na grupy, do których przypisane są określone miary wykonawcze, tzw. Lots. Zależnie od sposobu działania dane urządzenie może też podlegać wymaganiom więcej niż jednego Lot. Produkty Mitsubishi Electric podlegają pod Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 10 i Lot 21.

Rozporządzenia dyrektywy ErP

Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do znakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

Znak CE

CE-Kennzeichnung

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

Etykieta energetyczna

Energy-Labelling

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń. Urządzenia o większej mocy przeznaczone do zastosowań przemysłowych nie muszą być oznakowane etykietą.

Sezonowe efektywności chłodzenia i grzania

Przed 01.01.2013 r.:
Pomiar wydajności tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie chłodzenia i grzania

Przed 2013 r. wydajność klimatyzatorów mierzono na podstawie wskaźnika EER i COP, pompy ciepła na podstawie wskaźnika COP. Wskaźnik EER określał efektywność w trybie chłodzenia. COP wyznaczał wydajność w trybie grzania. Wartości odnosiły się do jednego punktu pracy – mało realistycznie i na niekorzyść konsumenta.

Parametry wydajności dla wskaźników COP i EER są wyznaczane tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie pełnego obciążenia.

Leistungsmessung bis 2013 - kühlen
Leistungsmessung bis 2013 - heizen

Od 01.01.2013 r.:
Zoptymalizowany pomiar wydajności w czterech punktach pomiarowych w trybie chłodzenia i grzania

W myśl normy DIN EN14825 parametry mocy dla wskaźnika SEER i SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W zależności od przebiegu temperatur w klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi w celu odwzorowania efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach.

Ponadto uwzględnia się::

  • zużycie przy wyłączonym termostacie
  • tryb czuwania
  • ogrzewanie miski korbowej
Leistungsmessung seit 2013 - kühlen
Leistungsmessung seit 2013 - heizen

Obliczona wartość SCOP mieści się w grupie lot 1 przy obliczaniu sezonowej wydajności w trybie grzania (ηs). W zależności od zastosowanego nośnika energii urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać określone wymagania minimalne. W odniesieniu do pomp ciepła poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej niż w przypadku innych technologii. Do klasyfikacji w zakresie efektywności energetycznej w grupie lot 2 znaczenie ma efektywność energetyczna przygotowania CWUwh).

W przypadku Lot 6 i Lot 21 (klimatyzatory pokojowe i pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy powyżej 12 kW) współczynniki sezonowej efektywności energetycznej ηsc i ηsh obliczane są na podstawie wskaźników SEER i SCOP.

Dokumentacja

Producenci zobowiązani są do udostępniania kart katalogowych ErP o wszystkich swoich produktach na publicznej stronie internetowej.

Dane, które muszą zawierać karty katalogowe, różnią się zależnie od Lot. Legenda do przykładowej karty katalogowej opisującej tryby ogrzewania i chłodzenia klimatyzatora pokojowego znajduje się tutaj.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych
Beispiel - ErP-Dokumentation

Przykładowe dokumenty ErP

TECHNOLOGIA MITSUBISHI ELECTRIC: ROZWIĄZANIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Kierując się naszym hasłem „Changes for the Better”, nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie nasze systemy gwarantują energooszczędną i cichą eksploatację, zapewniając długotrwałą satysfakcję. Codziennie pracujemy nad tym, aby już dzisiaj spełniane były wymagania dnia jutrzejszego. Pod względem komfortu, sprawności i trwałości Mitsubishi Electric jest optymalnym wyborem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych technologii?

Odwiedź naszą stronę www.innovations.mitsubishi-les.com www.innovations.mitsubishi-les.com