My Ecodesign

Dyrektywa ErP dla pomp ciepła

Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Pompy ciepła bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A+ lub wyżej).

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych odnosi się do urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW. Tutaj ważne jest, że na etykietach – inaczej niż na przykład w przypadku suszarki do bielizny lub chłodziarki – ogólna informacja o rocznym zużyciu energii nie sprawdza się. Zużycie urządzenia grzewczego zawsze zależy od budynku, w którym zostało ono zainstalowane. Dlatego za podstawę klasyfikacji wzięto „sezonową wydajność w trybie grzania”.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych

Efektywność i komfort pod lupą

Rozporządzenie wyznacza maksymalny poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależnie od jej mocy cieplnej. Etykieta energetyczna zawiera informacje o wartościach. Obiektywną wielkością akustyczną jest poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego wyrażony w decybelach.

Schalldruckpegel - Heizen

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Schallleistungspegel - Heizen

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Na kartach danych technicznych urządzeń oprócz poziomu mocy akustycznej podawany jest również poziom ciśnienia akustycznego. W akustyce określa on poziom rejestrowany urządzeniami pomiarowymi, który jest emitowany przez źródło hałasu w określonej odległości.

Strefy klimatyczne dla trybu grzania

Ponieważ warunki klimatyczne mają duży wpływ na charakterystykę pracy w trybie pomp ciepła, w obrębie UE wyznaczono trzy strefy klimatyczne: ciepłą, średnią i zimną. Punkty pomiarowe wyznaczone są spójnie na 12°C, 7°C, 2°C oraz -7°C. Kolorystyka danych o strefach klimatycznych na etykiecie energetycznej jest różna przy klimatyzatorach i pompach ciepła.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
-20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Po prostu zawsze tak jak trzeba – system Ecodan

Pompy ciepła powietrze/woda Ecodan do pozyskiwania energii z powietrza otoczenia do ogrzewania i przygotowywania CWU wykorzystują prąd. Ta przyszłościowa technologia oferowana przez Mitsubishi Electric otwiera szerokie spektrum innowacyjnych rozwiązań grzewczych o wysokiej efektywności. Dzięki temu, decydując się na Ecodan, można mieć pewność, że wybór ten jest na pewno właściwy.

W nowym budownictwie, przy modernizacji ogrzewania lub w kaskadzie o mocy do 138 kW w budynkach mieszkalnych i użytkowych: warto przejść na źródło ciepła pobieranego z powietrza otoczenia – dzięki Ecodan.