My Ecodesign

DYREKTYWA ERP DLA AGREGATÓW WODY LODOWEJ

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje pierwszy stopień (TIER 1) dyrektywy ErP 2016/2281 (Lot 21). W dyrektywie tej zdefiniowane są m.in. grupy produktów „Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej” oraz „Wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze”. Wymagana na mocy dyrektywy ErP 2016/2281 minimalna efektywność energetyczna urządzenia zależy od sposobu użytkowania urządzenia. Jako producenci jesteśmy od 1 stycznia 2018 r. ustawowo zobowiązani do sprzedaży wyłącznie urządzeń, które spełniają wymagania dyrektywy ErP — nawet do instalacji, które zostały wcześniej zaplanowane i zaprojektowane. Musimy bardzo pilnować, aby wszystkie oferowane urządzenia spełniały pod każdym względem kryteria efektywności wynikające z dyrektywy dotyczącej ekoprojektu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych

URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE DYREKTYWIE

W nowej dyrektywie dotyczącej ekoprojektu referencyjne wartości graniczne wyznaczane są na podstawie zastosowania danego urządzenia. Wytwornica wody lodowej Mitsubishi Electric może zatem być wykorzystywana w trzech różnych kategoriach:

  • jako agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej do klimatyzacji pomieszczeń
  • jako wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
  • jako średniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy

Producent musi zatem znać specyfikę danego projektu i otrzymać dokładne parametry obiektu i instalacji. Dopiero wtedy może przedstawić spełniającą wymagania ErP ofertę do danego zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań mieszanych, które służą zarówno do klimatyzacji pomieszczeń, jak i chłodzenia procesów.

Rozróżnienie

Klimatyzacja bytowa Wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy Średniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
Temperatura wylotowa schłodzonej wody min. +2°C Temperatura wylotowa schłodzonej wody między +2°C a 12°C (w warunkach znamionowych przy +7°C) Temperatura wylotowa schłodzonej wody przy -8°C (w warunkach znamionowych)
Wyposażenie w źródło chłodu (z silnikiem elektrycznym lub spalinowym) Sprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczem Sprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczem
Skraplacz oddający ciepło do rozpraszacza, jak powietrze, woda lub grunt Może, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze. Może, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze.
W celu osiągnięcia komfortu termicznego człowieka w pomieszczeniach i jego utrzymania Chłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznego Chłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznego
Wartość ηsc (SEER) z ErP Wartość SEPR z ErP Wartość SEPR z ErP

DECYDUJĄCE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2016/2281 dotyczącej agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej nałożono obowiązek podawania wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczenia ηs,c (seasonal space cooling energy efficiency) oraz wskaźnika SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) w trybie chłodzenia.

W przypadku wysoko- i średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i wodą musi być podawany wskaźnik SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio).
Różne wzory na obliczanie tych wskaźników wynikają z tego, że stosunek obciążenia częściowego jest zupełnie inny w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i przemysłowych agregatów chłodniczych.

W przypadku chłodzenia procesów chłodzenie wymagane jest przez cały rok, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej: 1. stopień od 2021-01-01


Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej 1. stopień 2. stopień
Powietrze-woda Od 18-01-01 Od 21-01-01
ηsc SEER ηsc SEER
Pd < 400 kW 149 3,80 161 4,10
Pd ≥ 400 kW 161 4,10 179 4,55
 
Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej 1. stopień 2. stopień
Woda-woda Od 18-01-01 Od 21-01-01
ηsc SEER ηsc SEER
Pd < 400 kW 196 5,10 200 5,20
400 kW ≤ Pd < 1500 kW 227 5,88 252 6,50
Pd ≥ 1500 kW 245 6,33 272 7,00

Minimalne wartości efektywności wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze 1. stopień 2. stopień
Powietrze-woda Od 18-01-01 Od 21-01-01
SEPR SEPR
PA < 400 kW 4,5 5,0
PA ≥ 400 kW 5,0 5,5
 
Przemysłowe agregaty chłodnicze 1. stopień 2. stopień
Woda-woda Od 18-01-01 Od 21-01-01
SEPR SEPR
PA < 400 kW 6,5 7,0
400 kW ≤ PA < 1500 kW 7,5 8,0
PA ≥ 1500 kW 8,0 8,5

Minimalne wartości efektywności średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze 1. stopień 2. stopień
Powietrze-woda Od 16-06-01 Od 18-07-01
SEPR SEPR
PA ≤ 300 kW 2,24 2,58
PA > 300 kW 2,8 3,22
 
Przemysłowe agregaty chłodnicze 1. stopień 2. stopień
Woda-woda Od 16-06-01 Od 18-07-01
SEPR SEPR
PA ≤ 300 kW 2,86 3,29
PA > 300 kW 3,8 4,37