My Ecodesign

De ErP-richtlijn voor warmtepompen

Op peildatum 26 september 2015 moet de energie-efficiëntie van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen in de EU worden aangeduid. In directe vergelijking met verwarmingstechnologieën op fossiele brandstoffen of pellets worden de voordelen van warmtepompen onmiddellijk duidelijk. Warmtepompen behalen doorgaans groene waarderingen (A+ of beter).

De verordening inzake energie-etikettering betreft apparaten met een nominaal vermogen tot 70 kW. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat op het etiket, in tegenstelling tot een wasdroger of koelkast, de opgave van een standaard jaarlijks energieverbruik niet functioneert. Het verbruik van een verwarmingssysteem is altijd afhankelijk van het gebouw waarin het is geïnstalleerd. Daarom is de classificatie gebaseerd op de “seizoensgebonden energie-efficiëntie”.

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches

Efficiëntie en comfort op de voorgrond

Naar gelang het warmtevermogen van een warmtepomp bepaalt de verordening ook het maximale geluidsvermogenniveau voor warmtepompen. De waarden worden vermeld op het energielabel. Het toont het geluidsvermogenniveau van binnen- en buitenunits in decibel als objectieve akoestische grootheid.

Schalldruckpegel - Heizen

Geluidsdrukniveau dB(A)

Het geluidsdrukniveau is een geluidsveldvariabele die het geluid uitdrukt dat op een bepaalde afstand van een werkende binnen- of buitenunit wordt ervaren.

Schallleistungspegel - Heizen

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Het geluidsvermogen is een akoestische variabele, die de bronsterkte van een geluidsvoortbrenger beschrijft. Deze is onafhankelijk van de afstand tot de ontvangstlocatie.

In de technische fiches van toestellen wordt het geluidsvermogenniveau en geluidsdrukniveau aangegeven. Onder geluidsdrukniveau verstaat men in de akoestiek het meettechnisch registreerbaar niveau dat door een geluidsbron op een bepaalde afstand wordt geproduceerd.

Klimaatzones voor verwarming

Aangezien de klimaatomstandigheden grote invloed hebben op de werking in de warmtepompmodus, worden drie klimaatzones binnen de EU afgebeeld: warm, mild en koud. De meetpunten liggen op 12 °C, 7 °C, 2 °C en -7 °C. Klimaatzones op het energielabel worden bij airconditioners en warmtepompen met verschillende kleuren aangeduid.

Warm (Athene)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
-20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Mild (Straatsburg)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Kalt (Helsinki)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Gewoon altijd correct: het Ecodan systeem

Ecodan lucht/water-warmtepompen gebruiken stroom om de energie in de omgevingslucht te verwarmen en te benuttende productie van sanitair warm water. Met deze toekomstgerichte technologie biedt Mitsubishi Electric een breed spectrum van innovatieve, hoogefficiënte verwarmingsoplossingen aan. Zo bent u altijd zeker dat uw keuze voor Ecodan altijd juist is.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie, kies voor een Ecodan systeem met als warmtebron de omgevingslucht.