My Ecodesign

DE ERP-RICHTLIJN VOOR KOUDWATERSYSTEMEN

Sinds 01.01.2018 geldt de eerste fase (TIER 1) van de ErP-richtlijn 2016/2281 (lot 21). Deze richtlijn geldt o.a. voor de productgroepen “koudwatergenerator (koudegenerator) voor comfortklimaatregeling” en “ koudwatergenerator voor proceskoeling met hoge werktemperaturen”. Naargelang het gebruik van het apparaat stelt de ErP-richtlijn 2016/2281 eisen aan de minimale energie-efficiëntie.

Als fabrikant zijn wij vanaf 01.01.2018 wettelijk verplicht om enkel apparaten te leveren die beantwoorden aan de vereisten van de ErP-richtlijn, ook als planning en ontwerp van de installatie eerder hebben plaatsgevonden.

We kijken er streng op toe dat alle aangeboden apparaten geheel aan de efficiëntiecriteria van de Ecodesign-richtlijn voldoen.

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches

RELEVANTE APPARATEN

De nieuwe Ecodesign-richtlijn bepaalt de referentiegrenswaarden naargelang de toepassing waarvoor het apparaat wordt gebruikt.

Zo kan een koudwatergenerator van Mitsubishi Electric in drie verschillende categorieën worden gebruikt:

  • als comfortkoeler voor ruimteklimaatregeling
  • als proceskoeler met hoge werktemperatuur
  • als proceskoeler met gemiddelde werktemperatuur

Voor fabrikanten is het daarom belangrijk om te worden betrokken bij object- en planningsspecifieke gegevens van projectplanningen. Alleen op die manier kan voor elke toepassing de geschikte ErP-conforme uitrusting ter beschikking worden gesteld, in het bijzonder in gemengde toepassingen, zowel voor ruimteklimaatregeling als voor proceskoeling.

Onderscheiding

Proceskoeler
Comfortklimaatregeling hoge werktemperatuur gemiddelde werktemperatuur
Uitgangstemperatuur koud water minstens +2 °C Uitgangstemperatuur koud water tussen +2 °C en 12 °C (nominale voorwaarden bij +7 °C) Uitgangstemperatuur koud water bij – 8 °C (nominale voorwaarde)
Uitgerust met een koelapparaat (elektrische motor of verbrandingsmotor) Compressor met elektrische motor en minstens een condensator Compressor met elektrische motor en minstens een condensator
Condensor voor lucht, water of warmteput(ten) Uit een condensor en overige aanvullende uitrusting kan bestaan. Uit een condensor en overige aanvullende uitrusting kan bestaan.
Voor mensen een aangename kamertemperatuur genereren en aanhouden Waarvan het doel niet bestaat om een kamer tot een voor mensen aangename temperatuur te koelen Waarvan het doel niet bestaat om een kamer tot een voor mensen aangename temperatuur te koelen
ErP-voorschrift van ηsc (SEER) ErP-voorschrift van SEPR ErP-voorschrift van SEPR

BEPALENDE EFFICIËNTIEWAARDEN

Met de van kracht wordende richtlijn 2016/2281 voor comfortchillers worden de waarden seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling ηs,c (seasonal space cooling energy efficiency) en de Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER-waarde) verplichte gegevens voor koeling. Voor lucht- en watergekoelde proceskoelers met hoge en gemiddelde werktemperaturen moet de Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR-waarde) worden aangegeven.

Aangezien de deellastverhouding van proces- en comfortkoelers wezenlijk verschilt, worden er twee verschillende berekeningsformules gebruikt. Bij de proceskoeling bestaat het hele jaar een hoge koelbehoefte, ook bij lagere buitentemperaturen.

Comfortkoeler: Tier 1 vanaf 01.01.2021

Comfortchiller Tier 1 Tier 2
Lucht/water Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
ηsc SEER ηsc SEER
Pd < 400 kW 149 3,80 161 4,10
Pd ≥ 400 kW 161 4,10 179 4,55
 
Comfortchiller Tier 1 Tier 2
Water/water Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
ηsc SEER ηsc SEER
Pd < 400 kW 196 5,10 200 5,20
400 kW ≤ Pd < 1500 kW 227 5,88 252 6,50
Pd ≥ 1500 kW 245 6,33 272 7,00

Minimale efficiëntiewaarde voor proceskoeler met hoge werktemperatuur

Proceskoeler Tier 1 Tier 2
Lucht/water Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
SEPR SEPR
PA < 400 kW 4,5 5,0
PA ≥ 400 kW 5,0 5,5
 
Proceskoeler Tier 1 Tier 2
Water/water Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
SEPR SEPR
PA < 400 kW 6,5 7,0
400 kW ≤ PA < 1500 kW 7,5 8,0
PA ≥ 1500 kW 8,0 8,5

Minimale efficiëntiewaarde voor proceskoeler met gemiddelde werktemperatuur

Proceskoeler Tier 1 Tier 2
Lucht/water Sinds 01.06.16 Vanaf 01.07.18
SEPR SEPR
PA ≤ 300 kW 2,24 2,58
PA > 300 kW 2,8 3,22
 
Proceskoeler Tier 1 Tier 2
Water/water Sinds 01.06.16 Vanaf 01.07.18
SEPR SEPR
PA ≤ 300 kW 2,86 3,29
PA > 300 kW 3,8 4,37