My Ecodesign

De ErP-richtlijn voor airconditioners

“Waarom airconditioners onder de ErP-richtlijn vallen, is duidelijk: Klimaattechniek maakt ondertussen deel uit van ons dagelijks leven – in de auto, op kantoor of thuis. De technische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft hier duidelijke vooruitgang geboekt. Ook voor ons bij Mitsubishi Electric is het belangrijk om een doorslaggevende bijdrage voor meer energie-efficiëntie te leveren.

Voor airconditioners gelden in het kader van de ErP-richtlijn twee uitvoeringsverordeningen naargelang het vermogen van het desbetreffende product.”

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches

AIRCONDITIONERS MET EEN VERMOGEN TOT 12 KW

Sinds 01.01.2013 is de uitvoeringsverordening (EU) 206/2012 van kracht. Deze implementeert de vereisten van de ErP-richtlijn 2009/125 EG voor airconditioners met een koelcapaciteit tot 12 kW. Bij de energie-etikettering werd de classificatie efficiëntieklassen tot A uitgebreid met efficiëntieklassen A+, A++ en A+++.

Airconditioners met een vermogen tot 12 kW moeten aan de voorgeschreven minimale efficiëntiewaarden voldoen.
Daarnaast moeten ze van een energielabel worden voorzien met aanduiding van de energie-efficiëntieklasse, het geluidsvermogensniveau en de klimaatzone van het gebruiksgebied.

Efficiëntie en comfort op de voorgrond

Op het energielabel vinden consumenten ook relevante informatie over de geluidsemissies van klimatisatiesystemen. Hiertoe wordt het geluidsvermogenniveau van binnen- en buitenunits in decibel als objectieve akoestische grootheid aangegeven.

Schalldruckpegel - Kühlen

Geluidsdrukniveau dB(A)

Het geluidsdrukniveau is een geluidsveldvariabele die het geluid uitdrukt dat op een bepaalde afstand van een werkende binnen- of buitenunit wordt ervaren.

Schallleistungspegel - Kühlen

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Het geluidsvermogen is een akoestische variabele, die de bronsterkte van een geluidsvoortbrenger beschrijft. Deze is onafhankelijk van de afstand tot de ontvangstlocatie.

Naast het geluidsvermogensniveau is ook het geluidsdrukniveau een belangrijk gegeven. Een beoordeling van de geluidsemissie naar het geluidsdrukniveau heeft het voordeel dat verschillende klimaatunits met elkaar vergeleken kunnen worden, onafhankelijk van de gebruikslocatie en meetmethode van de geluidsdruk. Het geluidsdrukniveau wordt over het algemeen gemeten op een afstand van ong. 1 m. Daarbij ligt het geluidsdrukniveau van moderne Split-klimaatunits gemiddeld op slechts 21 decibel.

Klimaatzones voor verwarming

De klimaatomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van warmtepompen. Ze worden op het energielabel in drie klimaatzones aangeduid: koud, mild en warm. De meetpunten liggen op -7 °C, 2 °C, 7 °C en 12 °C. In tegenstelling tot de airconditioners worden bij warmtepompen de klimaatzones op het energielabel in blauwe kleuren aangeduid. Alle fabrikanten moeten hun waarden voor de middelste klimaatzone presenteren. Het verstrekken van gegevens voor de warme en koude zone gebeurt op vrijwillige basis.

Warm (Athene)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
-20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Mild (Straatsburg)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Koud (Helsinki)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

AIRCONDITIONERS MET EEN VERMOGEN VANAF 12 KW

Met de EU-verordening 2281/2016 gelden sinds 01.01.2018 de Ecodesign-vereisten voor klimaatunits en lucht/lucht-warmtepompen met een koelvermogen hoger dan 12 kW. Apparaten die niet aan de minimumvereisten voldoen, mogen niet meer verkocht worden. In tegenstelling tot apparaten met een vermogen tot 12 kW moeten fabrikanten voor systemen met een vermogen hoger dan 12 kW naast de geldende documentatieplicht alleen aan de voorgeschreven minimumefficiëntie voldoen. Doorslaggevend zijn hier de waarden ηs,c en ηs,h. Ze geven uitsluitsel over de seizoensgebonden energie-efficiëntie van de apparaten. De ηs,c-waarde heeft betrekking op de ruimtekoeling en de ηs,h-waarde op de verwarming.

Verschillen van de ErP-vereisten voor klimaatunits

Klimaatunits en lucht/lucht-warmtepompen <12kW Klimaatunits en lucht/lucht-warmtepompen >12kW
ErP-uitvoeringsverordening 206 / 2012, geldt sinds 1.01.2013 2281 / 2016, geldt sinds 01.01.2018
Indeling in energie-efficiëntieklassen Ja Nee
Indeling in energie-efficiëntieklassen Ja, volgens VO 626/2011 Nee
Minimumefficiëntiecriterium SEER / SCOP ηs,c / ηs,h
Eisen aan geluidsemissies Ja Nee
Eisen aan energie-efficiëntielabels in verkoopsdocumentatie Ja Nee
Technische gegevensbladen moeten ook op de website van de fabrikant beschikbaar zijn Ja Ja
Koeling Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
ηs,c 181% 189%
SEER 4,6 4,8
Verwarming Vanaf 01.01.18 Vanaf 01.01.21
ηs,h 133% 137%
SCOP 3,4 3,5