My Ecodesign
ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11 ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11
Die Zukunft gestalten
ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11 ErP-Richtlinie, LOT10 und LOT11

Van tv's, koelkasten, verwarmingselementen of klimatisatiesystemen - de meest uiteenlopende producten en technologieën moeten aan deze criteria voldoen. Om productspecifieke voorschriften te formuleren werden de producten onderverdeeld in productgroepen met eigen uitvoeringsmaatregelen, de zogenaamde loten.

Naargelang de werking van het apparaat kunnen meerdere loten van toepassing zijn. Voor de producten van Mitsubishi Electric zijn lot 1, lot 2, lot 6, lot 10 en lot 21 relevant.

De Europese Unie legt de lat hoog

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld met betrekking tot klimaatbescherming. In vergelijking tot 1990 moeten tot 2020 belangrijke mijlpalen worden bereikt:

20%
minder gebruik van primaire energie
20%
meer duurzame energie
20%
minder CO2-uitstoot

De ErP- of ook de Ecodesign-richtlijn

In deze context heeft de EU de ErP-richtlijn ingevoerd. Deze moet een natuurlijke bronnenbesparende en energie-efficiënte vormgeving van energie verbruikende producten ondersteunen en bevorderen. De Erp-richtlijn geldt voor producten die voldoen aan de volgende criteria:

  • jaarlijks verkoopvolume in de EU van minimaal 200 000 eenheden;
  • aanzienlijke milieu-effecten;
  • het product biedt een groot potentieel voor beperking van de milieu-impact zonder buitensporige kosten.

Van tv’s, koelkasten, verwarmingselementen of klimatisatiesystemen – de meest uiteenlopende producten en technologieën moeten aan deze criteria voldoen.

Om productspecifieke voorschriften te formuleren werden de producten onderverdeeld in productgroepen met eigen uitvoeringsmaatregelen, de zogenaamde loten. Naargelang de werking van het apparaat kunnen meerdere loten van toepassing zijn. Voor de producten van Mitsubishi Electric zijn lot 1, lot 2, lot 6, lot 10 en lot 21 relevant.

De verordeningen van de ErP-richtlijn

De ErP-richtlijn is gebaseerd op twee uitvoeringsverordeningen: de verordening inzake ecologisch ontwerp (Ecodesign-verordening) voor CE-markering en de verordening inzake energie-etikettering.

De CE-markering

CE-Kennzeichnung

De Ecodesign-verordening legt de zogenoemde minimumefficiëntienormen en mininumemissienormen vast. Producten die niet aan deze normen voldoen, krijgen geen CE-markering en mogen niet in de EU worden geïmporteerd. Hierbij is het vooral aan fabrikanten om met technologieën te werken die vandaag en in de toekomst CE-conform zijn.

De energie- etikettering

Energy-Labelling

De verordening inzake energie-labeling bepaalt hoe de energie-etiketten (labels) eruit moeten zien. En daarnaast welke waarden voor de indeling tot een bepaalde efficiëntieklasse vereist zijn. De labels zijn vooral bedoeld om consumenten te helpen bij het vergelijken van producten. Units met een groot vermogen voor industrieel gebruik hoeven niet met een label te worden uitgerust.

De seizoensgebonden meetcriteria voor koeling en verwarming

Vroeger:
vermogensmeting op slechts één meetpunt voor verwarming en koeling.

Vóór 2013 werden airconditioners volgens de EER- en COP-waarden beoordeeld, en warmtepompen uitsluitend volgens de COP-waarde. De EER beoordeelde de efficiëntie tijdens koeling. De COP bepaalde het rendement tijdens verwarming. De waarden werden op een enkel werkpunt vastgesteld – weinig realistisch en een nadeel voor consumenten.

De capaciteitsgegevens voor COP en EER werden uitsluitend op een meetpunt onder volle belasting bepaald.

Leistungsmessung bis 2013 - kühlen
Leistungsmessung bis 2013 - heizen

Met de ErP-richtlijn:
Geoptimaliseerde vermogensmeting op vier meetpunten bij koeling en verwarming.

Vermogensgegevens voor de SCOP en SEER worden volgens de ErP-richtlijn op vier verschillende meetpunten opgenomen. Het gebruik tijdens het gehele jaar wordt met een weging afgesloten, om zo de energie-efficiëntie van het toestel zo goed mogelijk weer te geven onder realistische gebruiksomstandigheden.

Bovendien wordt rekening gehouden met:

  • het verbruik met thermostaat uit
  • stand-byverbruik
  • carterverwarming
Leistungsmessung seit 2013 - kühlen
Leistungsmessung seit 2013 - heizen

De vastgestelde SCOP-waarde wordt in Lot 1 opgenomen in de berekening van de seizoensgebonden energie-efficiëntie van de kamerverwarming (ηs). Afhankelijk van de gebruikte energiebron moeten kamerverwarmingstoestellen aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De meetlat voor warmtepompen ligt daarmee duidelijk hoger dan voor alle andere technologieën. Voor de indeling van de energie-efficiëntie in Lot 2 is de energie-efficiëntie van de productie van sanitair warm water (ηwh) van belang.

Voor lot 6 en lot 21 (airconditioners en lucht/lucht-warmtepompen >12 kW) worden de SEER- en SCOP-waarden gebruikt voor de berekening van de seizoensgebonden energie-efficiëntiewaarden ηsc en ηsh.

ErP- Documentatie

Fabrikanten zijn verplicht om voor alle producten ErP-gegevens documenten op een vrij toegankelijke website ter beschikking te stellen.

De gegevens op de documenten moeten onderverdeeld zijn volgens lot. Een voorbeeld van een document voor de verwarming en koeling van een airconditioner vindt u hier.

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches
Beispiel - ErP-Dokumentation

voorbeeld ErP document voor verwarmen en koelen

MITSUBISHI ELECTRIC-TECHNOLOGIE: OPLOSSINGEN MET TOEKOMST

Trouw aan onze slogan “Changes for the Better” werken we voortdurend aan de verdere ontwikkeling van ons klimatisatie- en ventilatiegamma. Al onze systemen zijn ontwikkeld met het oog op energiezuinige en fluisterstille werking opdat u lang plezier kunt beleven aan uw systeem. We werken elke dag om vandaag al aan de vereisten van morgen te voldoen.

Als het aankomt op comfort, functionaliteit en duurzaamheid is Mitsubishi Electric de eerste keuze. Wilt u meer weten over onze technologieën?

Bezoek ons op www.innovations.mitsubishi-les.com